Sosyal ağlar :

PRATİK BİLGİLER

» Amortisman Sınırı
» Vergiden Müstesna Yemek Bedeli
» Emlak Vergisi Oranları
» Fatura Düzenleme Sınırı
» Değer Artış Kazançları İstisna Tutarları
» Kıdem Tazminatı Tavanı
» Usulsüzlük Cezalarına Ait Cetvel
» Yıllık Ücretli İzinler

MUHASEBE STANDARTLARI

Ülke içinde kullanılan muhasebe standartlarını uluslararası standartlarla bütünleştirebilmek için 1995 yılından bu yana 43 uluslararası muhasebe standardı Türkiye’ye ...

T.C. RESMİ GAZETE

   GÜNCEL YAZILAR


Adli Tatil ve Süre Karmaşası (05.08.2021)

Hemen hemen bütün yargı mercileri yılın belli döneminde çalışmalarına ara verirler. Bu dönem “adli tatil” olarak...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteği Devam Ediyor (05.08.2021)

2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019, 2020 yıllarında uygulanmış olan...
ayrıntılar için tıklayın

Borcu Olan Binlerce Emekli Adayına Kredi Desteği (05.08.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank arasında, 7326 sayılı Yapılandırma Kanunu kapsamında...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteği Devam Ediyor (04.08.2021)

2016 yılında başlanılan ve 2017 yılında, 2018 yılı Ocak ila 2018 Eylül döneminde ve 2019, 2020 yıllarında uygulanmış olan...
ayrıntılar için tıklayın

Değerli Konut Vergisi’yle İlgili İlk Özelgeler (04.08.2021)

Gelir İdaresi özelgeleri, vergi cezası ve gecikme faizine karşı koruma sağlıyor. Aynı nitelikli özelgeler sadece özelgenin...
ayrıntılar için tıklayın

Borç Yapılandırmada Peşin Ödeme Avantajı (04.08.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı İsmail Yılmaz, kuruma olan prim borçlarını yapılandırarak peşin ödeyenlerden gecikme...
ayrıntılar için tıklayın

Geride Kalan Eş Hem Dul Hem Emekli Aylığı Alabilir (04.08.2021)

1 Ekim 2008 öncesi başlayan ve 10 yıllık hizmet süresi dolan memurun ölümü halinde dul eşe hiçbir şart aranmadan aylık...
ayrıntılar için tıklayın

Alınmayan Emeklilik Maaşlarının Akıbeti ve Hak Kaybı (04.08.2021)

Dönemlere, sigortalılık statüleri ve sigorta kollarına göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenmekte olan gelir...
ayrıntılar için tıklayın

Yıllık İzin Kullanım Süreleri Değişti (04.08.2021)

Değerli okurlar, havaların ısınmaya başlaması ile artık tatil hazırlıkları yapmaya başlayan çalışanların izin haklarından...
ayrıntılar için tıklayın

Girişimciliği Yerinde Öğrenen Üniversiteliler (04.08.2021)

Kovid-19 salgınının, iş yaşamı ve çalışma ilişkileri esasında olumsuz etkilerini sürekli olarak bu satırlarda dile getirdik..
ayrıntılar için tıklayın

İşyerinin Taşınması Tazminat Nedeni Sayılır Mı? (03.08.2021)

İşyerinin taşınması veya çalışma şartlarının değiştirilmesi halinde işçi kıdem tazminatını alabilir mi? İşin niteliği...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Uygulama Eylül Ayında Başlayacak (03.08.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) ödenen sigorta primlerinden yapılan 5 puanlık indirim konusunda önemli bir değişikliğe...
ayrıntılar için tıklayın

Doğal Afet Nedeniyle Hangi İşverenlerin SGK Prim Borcu Ertelenecek? (03.08.2021)

Ülkemiz son birkaç gündür doğal afetlerle karşı karşıya. Küresel ısınma nedeniyle değişen iklim koşullarının bir sonucu...
ayrıntılar için tıklayın

Emisyon Primine Vergisel Yük Yüklenebilir Mi? (02.08.2021)

Emisyon primi konusunu ve kurumlar vergisi kanununda bu konuda yer alan istisnayı, dağıtımına bağlı sorunları daha önceki...
ayrıntılar için tıklayın

Bina, Arsa ve Arazilerde Emlak Vergisi Değerleri (02.08.2021)

Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:78) ile 2021 yılına ait (bina, arsa, arazi) vergi değerleri ve 2021 yılında...
ayrıntılar için tıklayın

Yeni Çalışma Süreleri Uygulaması (02.08.2021)

İş süresinin bir haftanın çalışma günlerine bölünmesi suretiyle yürütülmesine olanak bulunmayan işlerde uygulanacak usul...
ayrıntılar için tıklayın

Bilanço Barışı İçin Önemli Fırsat: Stok Affı!.. (02.08.2021)

Hemen herkes matrah ve vergi artırımına yoğunlaştı ama 7326 sayılı Yapılandırma Kanununda onun kadar önemli başka...
ayrıntılar için tıklayın

Faydalanıcı Bilgi Bildirimi (02.08.2021)

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından 13 Temmuz 2021 gün ve 31540 sayı ile Resmi Gazete’de 529...
ayrıntılar için tıklayın

Birden Fazla İş Kazasına Uğrayanlara SGK Nasıl Maaş Bağlar? (02.08.2021)

İş kazasına uğrayan işçi (4/1-a) sigortalılarına yaş, prim, sigortalılık süresi gibi herhangi bir şart aranmaksızın...
ayrıntılar için tıklayın

Ev Hizmetlisini Nasıl Sigortalarız? (02.08.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumu 2014 yılında Ek 9 adı altında yaptığı düzenleme ile ev hizmetlerinde çalışanların sosyal...
ayrıntılar için tıklayın

Artık Banka Kredisi İle Emekli Olabilirsiniz! (31.07.2021)

Önceki yazılarımızda da belirttiğimiz üzere "Torba Kanun" olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması...
ayrıntılar için tıklayın

Gerçek Faydalanıcı Düzenlemesi Tam Anlamı İle Olmasa Da Nihayet Hayata Geçirildi! (30.07.2021)

Daha önce bu köşede defalarca şirketlerin hukuken görünürde sahipleri başkaları olmakla birlikte gerçekte sahiplerinin...
ayrıntılar için tıklayın

Beş Puan Teşvikinde Değişiklik Var! (30.07.2021)

2008 yılında sosyal güvenlik reformu ile getirilen önemli düzenlemelerden birisi de, halk arasında bilinen adıyla beş puan...
ayrıntılar için tıklayın

Asgari Ücret Desteği Ocak Ayından Geçerli Ödenecek (30.07.2021)

Uzun süredir beklenen ve 18/7/2021 tarihinde TBMM’de kabul edilen 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde...
ayrıntılar için tıklayın

Gelir Vergisi Tebliğ Taslağı ve Vergilerin Nakden İadesi (29.07.2021)

Bilindiği gibi, Tevkif yoluyla kesilen vergilerin yıllık beyanname üzerinden hesaplanan gelir veya kurumlar vergilerinden...
ayrıntılar için tıklayın

Ücretsiz İzin Sonrası İşten Çıkarılanın Hakları (29.07.2021)

Nakdi ücret desteği alıyordum, 5 Temmuz 2021 tarihi itibarıyla iş çıkışım verildi. İşe giriş tarihim 11 Şubat 2019...
ayrıntılar için tıklayın

Vergide Dava Açma Süresi Geçtiği Halde Dava Açılması Mümkün Müdür? (28.07.2021)

Yazının başlığına bakınca hiç öyle şey olur mu diye düşünülebilinir. Ancak aşağıda bunun hangi durumlarda mümkün...
ayrıntılar için tıklayın

Eksik Ücrete Haklı Tazminat  (28.07.2021)

Ücreti artırılmayan işçi tazminatını alarak işten ayrılabilir mi? Ücretlerin hangi dönemlerde veya oranlarda...
ayrıntılar için tıklayın

Gündemde İşe Dönüş Var (28.07.2021)

OECD, Kovid-19 sonrası toparlanma sürecine odaklanan ‘İstihdamın Görünümü (2021)’ raporunu yayınladı. Raporda, salgından...
ayrıntılar için tıklayın

SGK Borç Yapılandırmasına Gazetemizden Büyük Destek! (28.07.2021)

“Torba Yasa” olarak bilinen “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin...
ayrıntılar için tıklayın

Baskıyla İstifa Dilekçesi İşten Çıkarma Sayılır (27.07.2021)

İşçi ile işveren arasındaki ilişkiyi düzenleyen iş sözleşmesinin işçiye baskı yapılarak 'istifa' gibi gösterilerek sona...
ayrıntılar için tıklayın

Geriye Dönük Nakdi Ücret Desteği Alınabilir Mi? (26.07.2021)

Part-time çalışandım. Kasım 2020'de kafeler kapandığında gün ve prim şartlarını sağlayamadığım için KÇÖ'den yararlanamadım...
ayrıntılar için tıklayın

Finansman Gider Kısıtlaması Tebliği (26.07.2021)

25.05.2021 gün ve 31491 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 18 Seri No’lu Kurumlar Vergisi Genel Tebliği ile ‘Finansal Gider...
ayrıntılar için tıklayın

Finansman Gider Kısıtlaması Temel Amaca Aykırı Sonuca Yol Açmamalı (26.07.2021)

Finansman gider kısıtlaması uygulamasının amacı, işletmeleri daha ziyade öz kaynakla çalışmaya yönlendirmek olmalı. Ancak...
ayrıntılar için tıklayın

Firma Devri Tazminat Nedeni Sayılır Mı?  (26.07.2021)

Çalışmış olduğum işyeri başka bir firmaya devredilecek. Ben bu yeni firmayla çalışmak istemiyorum. Bu durumda işten...
ayrıntılar için tıklayın

Yüzde 2 Öde, 8 Avantajı Kap! (26.07.2021)

Hani bir bilmece var ya, “Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane!” diye. İşte, yazımıza konu olan düzenlemede böyle...
ayrıntılar için tıklayın

Emekli Çalışana Kıdem İçin Rota (26.07.2021)

Emekli olup çalışmaya devam edenlerin aklında kıdem tazminatı var. Aylığını kestirip çalışanlar, işveren işten çıkarır...
ayrıntılar için tıklayın

Bayramda Tatil Yapmayıp Çalışana Çift Yevmiye (26.07.2021)

9 günlük Kurban Bayramı tatili dün bitti ve bugün itibarıyla normal mesai başladı. 4.5 günlük bayram tatili, çoğu...
ayrıntılar için tıklayın

Esnaf, Sanatkâr, Şirket Ortağı ve İş Yeri Sahipleri Malulen Erken Emekli Olabilir! (26.07.2021)

SGK uygulamasında en kolay ve yaş şartı aranmaksızın en erken emekli olmanın yolu malulen emekliliktir. Keza normal...
ayrıntılar için tıklayın

7326 Sayılı Kanun’un Kapsamı ve Tanımlar (19.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin 7326 sayılı Kanun...
ayrıntılar için tıklayın

Çalışma Hayatında Değişen Neler Var? (19.07.2021)

Son dönemde çalışma yaşamında, koronavirüs salgını nedeniyle hayata geçirilen bazı uygulamalardan kıdem tazminatı tavanına...
ayrıntılar için tıklayın

Vergi İncelemesinde Amaç, Gerçeği Tespit Etmektedir (19.07.2021)

Kanun yararına temyiz, idari yargılama usulünde olağanüstü kanun yollarından biridir. İçtihat birliği, hukuki...
ayrıntılar için tıklayın

Haklı Nedenle Fesihte Önceden Bildirim Gerekir Mi? (19.07.2021)

İş akdini haklı nedenle fesheden çalışanın ihbar süresi kadar çalışması gerekir mi, işveren bunu talep edebilir mi?...
ayrıntılar için tıklayın

2021 Ocak Ayından İtibaren İşçi Başına Destek Verilecek! (19.07.2021)

Geçtiğimiz günlerde "Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi" adı altında...
ayrıntılar için tıklayın

Dokuz Günlük Kurban Bayramında Çalışanların Ücret Ve Mesai Hesabı (17.07.2021)

Yeni koronavirüs gölgesinde bu Kurban Bayramını nihayet kısıtlamasız geçireceğiz. Bu bayramı da daha önceden olduğu...
ayrıntılar için tıklayın

Maliye, Gerçek Patronların Peşine Düşüyor! (17.07.2021)

Mali Eylem Görev Gücü (FATF) karapara aklama ve terörizmin finansmanına karşı standartları oluşturmak ve bu konuda yasal...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenler Covid-19 Kapsamında Kişisel Sağlık Verilerini İsteyebilir Mi? (16.07.2021)

Tüm Dünya ve Ülkemizi etkileyen Covid-19 virüsü salgınının yayılmasını engellemek ve etkilerini hafifletmek adına başta...
ayrıntılar için tıklayın

SGK’ya Uzaktan Çalışma Gün Sayısı Bildirimi (16.07.2021)

“Uzaktan Çalışma Yönetmeliği” 10.3.2021 tarihli ve 31419 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti...
ayrıntılar için tıklayın

Kamu İşçisi İkramiyesini Bugün Alıyor (16.07.2021)

Kadroya geçen taşeron da dahil kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeniyor. Yıl içerisinde 52 günlük ilave...
ayrıntılar için tıklayın

İşçi Sayısı Geçen Yıldan Az Olan İşletme İstihdam Teşviki Alamayacak (14.07.2021)

Pandemi döneminde istihdamı korumak amacıyla uygulanan kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona erdi...
ayrıntılar için tıklayın

Prim Borcu Olanların Emeklilik Aylığı Başlangıcı (14.07.2021)

Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik (yaşlılık) aylığı bağlanabilmesi için sigortalıların yazılı istekte bulunduğu tarih...
ayrıntılar için tıklayın

İşverenlere Asgari Ücret Desteği 5 Aydır Ödenmiyor (14.07.2021)

Değerli okurlar, bugün işverenler için bir nefes olan 2021 yılı asgari ücret desteğinin 5 aydır işverenlere ödenmemesi...
ayrıntılar için tıklayın

Kıdem Tazminatı Tavanı 8 Bin 285 Lira Oldu (14.07.2021)

Kıdem tazminatı, 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi olarak çalışanlara, hizmet sözleşmelerinin kanunda belirtilen hallerden...
ayrıntılar için tıklayın

Telafi Çalışmasıyla 11 Gün Tatil İmkânı (14.07.2021)

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ile Kurban Bayramını birleştirenler 11 günlük tatil yapabilecek. Arada kalan...
ayrıntılar için tıklayın

İş Kanununda İhbar Tazminatı ve Yeni İşverenin Sorumluluğu (13.07.2021)

İşçi veya işverenin iş sözleşmesini sona erdirmek için karşı tarafa İhbar öneli vermesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle...
ayrıntılar için tıklayın

İştirak Hüsranla Sonuçlanırsa (13.07.2021)

Sermaye şirketleri ticari faaliyetlerini bizatihi kendileri yürütebilecekleri gibi şubeleri aracılığı ile veya başka...
ayrıntılar için tıklayın

İşsizlik Fonu’ndan Pandemi İçin 60 Milyar TL Harcandı (13.07.2021)

Kısa çalışma uygulaması ve işten çıkarma yasağı 30 Haziran’da sona ererken, pandemi döneminde yapılan kısa çalışma ödeneği...
ayrıntılar için tıklayın

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Ait Tebliğ (12.07.2021)

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına ilişkin 7326 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na...
ayrıntılar için tıklayın

Bayram Tatili 9 Mu, 11 Gün Mü Olacak? (12.07.2021)

Kurban Bayramı bu yıl Salı gününe denk geldiği için dokuz günlük tatile kesin gözüyle bakılıyor. 16 Temmuz Cuma günü de...
ayrıntılar için tıklayın

KDV Artırımı Özel Esaslardan Çıkartır Mı? (12.07.2021)

Son günlerde matrah ve vergi artırımı ile ilgili sorular yoğunlaşmaya başladı. Bitecek gibi de değil. Mali tatilde...
ayrıntılar için tıklayın